(Strategische) Bedrijfsscan

Soms slaagt een bedrijf er niet in om de doelen te halen, die op voorhand zo voorspelbaar leken te zijn. Waarom lukt het uw bedrijf niet, maar de ander juist wel? Waar ligt het nu aan? Is en was de strategie wel de juiste? Een onderneming of organisatie die niet twijfelt aan haar kunnen en die slecht tegen kritiek kan, zal nooit optimaal presteren. Daar biedt een (strategische) bedrijfsscan een oplossing. Aangezien we veel ervaring in tal van bedrijfssectoren, organisaties en bedrijven hebben, zijn we in staat om helder te analyseren waar de problemen zich voordoen of zijn ontstaan. De blinde vlek, die bijna iedereen heeft als het gaat om de eigen situatie, kan vaak het beste worden bestreden met het objectieve oordeel van de “externe deskundige”. Wel in samenspraak en overleg, op grond van deugdelijke informatie. Achteraf horen we vaak dat we een jaar eerder hadden moeten komen. Je als onderneming of organisatie kwetsbaar durven opstellen is moedig, maar het leidt wel tot verbetering. Durft u het aan? Immers, een organisatie die niet werkt aan haar toekomst zal er geen hebben