In de praktijk

Emoties bij een reorganisatie? Volkomen logisch!

Emoties bij een reorganisatie? Volkomen logisch!

Menig ondernemer hikt aan tegen een reorganisatie. Ook logisch want er is vaak al een lange bestaande relatie met de werknemer(s), soms ook op persoonlijk vlak. Veranderingen, hogere eisen, andere taken, een nieuwe structuur of kostenbesparingen (efficiencyverbeteringen) kunnen nu eenmaal leiden tot het verval van een arbeidsplaats of tot de wens om afscheid van elkaar te nemen. Iedereen heeft daar uiteraard gevoel bij en niemand vindt het leuk. Wij merken dat vreemde ogen dwingen. Of beter gezegd: zonder persoonlijke band...

Lees meer
Hoe verloopt een Quickscan

Hoe verloopt een Quickscan

Hoe verloopt een Quickscan Een onderneming bevindt zich in een lastige situatie: doelstellingen worden niet gehaald, resultaten vallen tegen, het eigen vermogen is te laag, de liquiditeit staat onder druk of de interne en personele organisatie is onvoldoende op orde. Vragen als ‘’hoe toekomstbestendig is mijn businessmodel’, ‘hoe kan ik mijn vermogen en resultaat verbeteren’ en ‘hoe kom ik door dit dal heen’ spelen door het hoofd van de ondernemer. Dezelfde vragen worden mogelijk gesteld door de bankier, de financierende...

Lees meer
Outplacement / Werk naar werk begeleiding

Outplacement / Werk naar werk begeleiding

Werk naar werk begeleiding bestaat uit het begeleiden van boventallige medewerkers naar een passende duurzame functie buiten de eigen organisatie. Werkgevers bieden dit aan vanuit goed werkgeverschap om medewerkers te ondersteunen bij het maken van een nieuwe stap in hun loopbaan of ter nakoming van afspraken met vakbonden, cao of werkgevers­verenigingen. Een werk naar werk traject bestaat uit een aantal fases. Het begint met een voorlichtingsbijeenkomst, daarna vinden intakegesprekken, persoonlijke analyses, arbeidsmarkt verkenningen, en arbeidsmarkt benaderingen plaats. Vervolgens wordt  nazorg...

Lees meer

Actueel

Overdracht aandelen en herfinanciering voor WAM & Van Duren Bouwgroep

WAM & Van Duren Bouwgroep is een bouwbedrijf dat altijd op zoek is naar innovatie, verduurzaming en samenwerking binnen de keten om tot oplossingen te komen die meerwaarde bieden voor alle al haar klanten en medewerkers. Bas was al een...

Madak maakt ROS-bonbons

Madak maakt op maat: ondernemers Soufiane Mourabit en Nikai Groot Kormelink hebben op basis van een aantal persoonlijke kenmerken van ROS-oprichter Mark Geessink ingrediënten geselecteerd en daarmee unieke bonbons ontwikkeld. Ze werken daarbij met oorspronkelijke producten van over de hele wereld. Ethisch...