Veranderen is geen project, maar een continu proces! Organisaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig en in beweging. Ze kunnen zich in verschillende fasen bevinden, waaronder groei, prestatieverbetering of juist krimp. Bovendien vinden voortdurend veranderingen plaats in de externe omgeving die...