Sluit uw personeelsbestand niet meer aan bij uw wensbeeld, resulteren organisatieveranderingen tot personele overcapaciteit of wilt u besparen op uw personeelskosten? Dan wordt het tijd om uw organisatie en personeelsbestand eens tegen het licht te houden. Samen met u bepalen...