Outplacement / Werk naar werk begeleiding

Werk naar werk begeleiding/outplacement

Werk naar werk begeleiding bestaat uit het begeleiden van boventallige medewerkers naar een passende duurzame functie buiten de eigen organisatie. Werkgevers bieden dit aan vanuit goed werkgeverschap om medewerkers te ondersteunen bij het maken van een nieuwe stap in hun loopbaan of ter nakoming van afspraken met vakbonden, cao of werkgevers­verenigingen.

Een werk naar werk traject bestaat uit een aantal fases. Het begint met een voorlichtingsbijeenkomst, daarna vinden intakegesprekken, persoonlijke analyses, arbeidsmarkt verkenningen, en arbeidsmarkt benaderingen plaats. Vervolgens wordt  nazorg aan de medewerkers verleend.

Voorlichtingsbijeenkomst

ROS managementregie kan uw medewerkers al in een vroeg stadium haar dienstverlening toelichten, zodat uw medewerkers weloverwogen een keuze kunnen maken voor werk naar werk begeleiding. Zij kunnen kennismaken met onze organisatieadviseurs en onze unieke werkwijze. De verwachtingen van het traject kunnen worden getoetst.

Ieder traject is, net als ieder mens, uniek, op maat en zoomt in op de behoefte, achtergrond en ervaring van de medewerker.

Globaal bestaat een traject uit de volgende fases:

  1. Intakegesprek

In een persoonlijk gesprek vindt er een (nadere) kennismaking met de eigen organisatieadviseur plaats en wordt het doel van de begeleiding in kaart gebracht. Waar kan uw medewerker ondersteuning bij gebruiken en wat verwacht de medewerker van de begeleiding?

  1. Persoonlijke analyse

In deze fase van de begeleiding wordt naast de wijze waarop de medewerker om gaat met de  verandering ook aandacht geschonken aan de drijfveren en waarden die de medewerker heeft ten aanzien van werk en de volgende stap in de carrière. Naast vragen als ‘wat kan ik? ‘ staan ook vragen als ‘waar haal ik mijn werkplezier uit? ’ en ‘wat geeft mij energie?’ hierbij centraal. Dit zelfinzicht is belangrijk voor het maken van goede keuzes. Behalve persoonlijke coaching gesprekken heeft ROS Managementregie ook diverse testen beschikbaar. Bovendien heeft ROS Managementregie gecertificeerde adviseurs in dienst voor het afnemen van een Persoonlijke Stijl en Motivatie Profiel.

  1. Arbeidsmarkt verkenning

Tijdens deze fase ligt de nadruk op oriëntatie ten aanzien van de nieuwe functie, de gewenste werkomgeving, de arbeidsvoorwaarden en organisatie. Het doel is het bepalen van een passend en haalbaar zoekprofiel op basis van de gewenste omgeving en opleiding, ervaring en capaciteiten. De sollicitatie strategie wordt bepaald. Naast de persoonlijke gesprekken kunnen ook een beroepskeuze test of capaciteiten testen worden ingezet.

  1. Arbeidsmarkt benadering

Deze fase staat de sollicitatiebegeleiding centraal. Er wordt een CV opgesteld, er worden gerichte en open sollicitatiebrieven verstuurd, Social Media wordt optimaal ingezet en er is aandacht voor het netwerk van de medewerker. Natuurlijk vergeten we bij die zoektocht naar een passende functie ook het netwerk van ROS managementregie niet. Het uiteindelijke doel is een passende duurzame functie buiten de huidige organisatie.

  1. Nazorg

De medewerker kan gedurende enkele maanden terugvallen op de begeleiding van de adviseur om de overgang naar de nieuwe werkomgeving zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wilt u meer weten over werk naar werk begeleiding? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.