Herstructurering & Quickscan (IBR)

Herstructurering & Quickscan (IBR)

Home > Diensten > Herstructurering & Quickscan (IBR)

Het kan iedereen overkomen: lastige situaties waardoor de doelstellingen niet worden gehaald of de liquiditeit onder druk staat. Dat zorgt voor vragen, of erger nog, twijfels. Niet alleen bij de ondernemer, maar ook bij de geldschieter. Een quickscan door een onafhankelijke deskundige is de eerste stap naar verbetering. ROS Managementregie is dé specialist die u door deze lastige situatie heen helpt!

 

ONZE WERKWIJZE
Quickscans zijn maatwerk, maar wel met heldere processtappen. Deze transparantie is onontbeerlijk, want vertrouwen, duidelijke
verwachtingen en goede samenwerking zijn juist nu nodig. In onderlinge afstemming helpen we u via de volgende fasen:
1. Plannen en voorbereiden: de juiste informatie boven tafel krijgen.
2. Uitvoeren: de organisatie analyseren (o.b.v. informatie, interviews en benchmark) vanuit verschillende invalshoeken en expertisegebieden. In deze fase stellen we de kern van de problematiek vast.
3. Rapporteren: we stellen een adviesrapportage op, met aandacht voor analyse/ problematiek, onze conclusies, adviezen en aanbevelingen voor vervolgstappen binnen een helder tijdspad.
4. Bespreken: we spreken de rapportage allereerst met u en pas daarna eventueel andere belanghebbenden door. Wij kunnen u begeleiden bij deze communicatie.

ONZE AANPAK
Praktisch, persoonlijk en daadkrachtig. Dat zijn de drie woorden die ons kenmerken. Wij denken in oplossingen, niet in problemen. We schromen niet om onze handen uit de mouwen te steken. We staan naast de ondernemer, maar zijn kritisch en durven te confronteren. Altijd met respect naar elkaar, een vleugje humor en met oog voor de situatie en belanghebbenden.

MEER DAN ALLEEN ADVIES
Niemand is gebaat bij advies dat in de onderste la wordt opgeborgen. Daarom zetten wij de extra stap: wij helpen u graag bij de implementatie van ons advies. Wij maken daarbij onderscheid tussen de korte en de (middel)lange termijn:

korte termijn

 • Sturings-/ managementinformatie;
 • Verlaging kostenstructuur;
 • Operationele (quick-)wins;
 • Rendementsverbetering;
 • Verbeteren/ Managen liquiditeit;
 • Betrekken belanghebbenden;
 • Betalingsregeling belastingdienst;
 • Verkoop/ afstoot (deel)activiteiten;
 • Communicatie.

(middel)lange termijn

 • Strategie en visie;
 • Organisatieverandering;
 • Organisatorische en personele structuur en invulling;
 • Aantrekken (risicodragend) kapitaal/ investeerder;
 • Herfinanciering;
 • Groeifinanciering;
 • Communicatie.

KIJK WEER VOORUIT
Iedere ondernemer kijkt het liefst weer vooruit. U toch ook? Daarom is het tijd om vandaag de schouders onder de uitdaging te
zetten. Wij staan u in raad en daad bij, helpen u weer grip en overzicht te krijgen en zorgen er zo voor dat uw blik weer op de toekomst
gericht is.