Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Organisatieverandering & Human Development

Veranderen is geen project, maar een continu proces! Organisaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig en in beweging. Ze kunnen zich in verschillende fasen bevinden, waaronder groei, prestatieverbetering of juist krimp. Bovendien vinden voortdurend veranderingen plaats in de externe omgeving die van invloed zijn.

Kortom; organisaties dienen zich steeds aan te passen. Wij kunnen u begeleiden en adviseren bij deze verander- en ontwikkeltrajecten, waarbij strategische, tactische en operationele vraagstukken aan bod kunnen komen. Hierbij hebben we aandacht voor onder meer strategie, structuur, inrichting en financiën en stellen daarbij de mens centraal. Talentvolle medewerkers staan immers aan de basis van een succesvolle organisatie. Wij kunnen u daarom begeleiden bij trajecten omtrent duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, coaching, loopbaanontwikkeling en transitie/cultuurverandering.

Een traject van organisatieverandering en Human Development pakken we graag samen met u en uw team op, zodat de verandering en ontwikkeling de verantwoordelijkheid worden van de gehele organisatie. Draagvlak, betrokkenheid en communicatie zijn bovendien sleutelwoorden voor een succesvolle verandering.

Onze Experts

Outplacement / Werk naar werk begeleiding

Nicole Kastrop-Oosterink

Directeur

Eva Nooteboom

Organisatieadviseur

Aan de slag met gedrag en drijfveren!

Organisaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig en in beweging. Veranderen is immers geen project, maar een continue proces en organisaties dienen zich steeds aan te passen. Ook medewerkers moeten zich aanpassen aan de veranderende omgeving. Is uw team nog steeds...

Lees meer
Outplacement / Werk naar werk begeleiding

Outplacement / Werk naar werk begeleiding

Werk naar werk begeleiding bestaat uit het begeleiden van boventallige medewerkers naar een passende duurzame functie buiten de eigen organisatie. Werkgevers bieden dit aan vanuit goed werkgeverschap om medewerkers te ondersteunen bij het maken van een nieuwe stap in hun...

Lees meer

Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling (ook wel loopbaan­begeleiding of loopbaancoaching genoemd)  zorgt ervoor dat uw medewerkers gemotiveerd blijven het beste uit zichzelf te halen. Loopbaanontwikkeling en de NOW 2.0 Werkgevers hebben belang bij gemotiveerde medewerkers die willen ontwikkelen en verbeteren. De NOW 2.0 kent...

Lees meer