Groei mogelijk door financiering werkkapitaal

Home > Groei mogelijk door financiering werkkapitaal

Onlangs kreeg ROS Financieringsadcies via Jongbloed fiscaal juristen het verzoek om de financieringsmogelijkheden te bekijken voor de ondernemers Frits Pen en Jolanda Pen. Geraakt door corona zagen zij de omzet op hun terrein – de vuurwerkbranche – vorig jaar volledig stil vallen.

Frits en Jolanda toonden hun ondernemersgeest en gingen niet bij de pakken neerzitten. Ze gingen op zoek naar andere mogelijkheden om omzet te genereren. Die vonden ze in de vorm van handel in zonnepanelen, onder de naam Dream Energy. Hun goede contacten in China maakten het mogelijk kwalitatief goede panelen in te kopen, met een hoge mate van leveringsbetrouwbaarheid. Essentieel, in deze tijd.

Werkkapitaalfinanciering

Om verdere groei mogelijk te maken waren de Pens op zoek naar een werkkapitaalfinanciering. Arjan heeft hiervoor de broers Harry Niemeijer en Robert Niemeijer van Elite B.V. bereid gevonden de gevraagde financiering te verstrekken. ROS: “Ook de broers konden niet om het ondernemerschap van Frits en Jolanda heen, en juichten dit duurzame initiatief toe. Mooi om op deze wijze invulling te kunnen geven aan deze financieringsbehoefte. Ik wil hierbij alle betrokkenen hartelijk danken en veel succes wensen!”