Officiële overdracht Segerink & Wolbers naar Bochane

Home > Officiële overdracht Segerink & Wolbers naar Bochane

Afgelopen donderdag heeft de officiële overdracht van de dealeractiviteiten van Segerink & Wolbers inclusief Eswé Autolease B.V. naar Bochane plaatsgevonden. Hoewel de voorgenomen transactie enkele weken geleden reeds bekend werd gemaakt bij het personeel van beide ondernemingen en in de media kwam, hebben partijen op 1 oktober jl. de officiële handtekeningen gezet. Voor Henny Wolbers een afsluiting van ruim 30 jaar lang ondernemerschap waarbij hij het stokje overdraagt aan Thijs Bochane. Hiermee wordt een intensief overnametraject afgerond, waarbij Henny Wolbers de komende periode zal gebruiken voor een gedegen overdracht naar de directie van Bochane.

Stabiele basis

Voor Henny Wolbers is het dealerbedrijf altijd één van zijn grootste hobby’s geweest. Zoals Henny bij zijn personeel en relaties aan heeft gegeven draagt hij het bedrijf over met ‘pijn in zijn hart’, maar heeft hij er alle vertrouwen in dat hij in Bochane een waardig opvolger heeft gevonden. Beide organisaties zijn bekend met de merken Renault en Dacia en hebben hierin hun sporen verdiend. De vertrouwde gezichten blijven en bieden daarmee een stabiele basis voor de relaties van Segerink & Wolbers. Henny krijgt met deze transactie meer tijd om zich te richten op zijn andere hobby’s.

De rol van ROS

ROS Managementregie heeft Henny Wolbers al jarenlang mogen ondersteunen bij diverse managementvraagstukken. Van aankooptrajecten en optimalisatievraagstukken tot het adviseren op strategisch niveau en fungeren als financieel klankbord.  Zo ook in de zoektocht naar een juiste opvolger voor het bedrijf. Het was een intensief traject waarbij de medewerkers van ROS Managementregie nauw contact hebben onderhouden met Henny Wolbers en de directieleden van Segerink & Wolbers. Samen hebben we uiteindelijk een mooie transactie tot stand weten te brengen die toekomstperspectief biedt voor de organisatie en haar personeelsleden en Henny de kans biedt een stap terug te doen. We kijken terug op het bereiken van een mooie mijlpaal samen met een waardevolle relatie!