Aan de slag met gedrag en drijfveren!

Home > Praktijk > Aan de slag met gedrag en drijfveren!

Organisaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig en in beweging. Veranderen is immers geen project, maar een continue proces en organisaties dienen zich steeds aan te passen. Ook medewerkers moeten zich aanpassen aan de veranderende omgeving. Is uw team nog steeds in staat mee te bewegen? Bent u in staat om naast uw opdrachtgevers ook uw teamleden tevreden te houden?

Met behulp van het inzetten van een Persoonlijke Stijl en Motivatie Profiel bent u in staat om uw organisatie te laten meebewegen en inspelen op veranderende omstandigheden en wijzigende behoeftes van uw opdrachtgevers. Ook kan het Profiel worden gebruikt bij het coachen, ontwikkelen en binden van uw medewerkers en/of uw team.

Persoonlijke Stijl en Motivatie Profiel

Het Persoonlijke Stijl en Motivatie Profiel inventariseert gedragseigenschappen en geeft een duidelijk overzicht van drijfveren en motivatoren.

Gedragsanalyse
Met de gedragsanalyse wordt gemeten hoe iemand omgaat met uitdagingen, mensen, tempowisselingen en regels. Aan de hand daarvan wordt de unieke gedragsstijl van een individu in kaart gebracht. Organisaties, individuen en teamleden krijgen met deze gedragsanalyse meer inzicht in en begrip voor het eigen gedrag en dat van een ander. Wat zijn de kwaliteiten en valkuilen van de gedragsstijl? Welke communicatie(tips) passen het beste en welke potentiële tijdverspillers liggen op de loer? Tegelijkertijd geeft de gedragsanalyse leidinggevenden een sleutel in handen tot effectief people management en coachend leiderschap. De gedragsanalyse helpt uw teamleden en uw organisatie om zich te blijven ontwikkelen.

Drijfverenanalyse
In deze analyse worden de drijfveren achter het gedrag van de medewerker in kaart gebracht. Het geeft inzicht in wat de individu werkelijk beweegt en aanzet tot actie. Welke prikkels zijn nodig om plezier en voldoening uit het werk te halen? Welke werkcultuur past het beste? Het antwoord ligt voor een belangrijk deel in de innerlijke motivatoren. Inzicht en begrip met betrekking tot deze drijfveren levert belangrijke informatie op, het draagt bij aan het ontwikkelen van het potentieel. Hoe meer passies, voorkeuren en interesses worden gebruikt en gestimuleerd in de werkomgeving, des te groter de kans dat de medewerker uit zichzelf de stappen zal zetten om (top) prestaties te leveren. Een medewerker in beweging zorgt ook voor een organisatie in beweging!

Combinatie
De analyses van het gedrag (hóé) en de drijfveren (wáárom) moeten niet volledig los van elkaar worden gezien. Ons gedrag kan namelijk onze drijfveren beïnvloeden, en vice versa. De combinatie van de twee heeft impact op onze handelingen en keuzes. Daarom is het leerzaam om deze combinatie te maken.

 

Teambuilding en teamontwikkeling

Het Persoonlijke Stijl en Motivatie Profiel is zowel individueel als in teamverband in te zetten. Het is uitermate geschikt voor (de start van) een goede en gedegen teambuilding en teamontwikkeling. In de groep worden de persoonlijke profielen van alle teamleden op effectieve manier inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een overzichtelijk “teamwiel”. De teamleden krijgen zo meer inzicht in en begrip voor ieders gedrag en motivatie en de relaties tussen de verschillende profielen. Dit kan bijdragen aan betere (team)prestaties en effectieve communicatie.

 

Van gedachten wisselen?

Wilt u aan de slag met ontwikkeling, gedrag en drijfveren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag wat ROS Managementregie voor u kan betekenen op het gebied van organisatieverandering en human development.