Emoties bij een reorganisatie? Volkomen logisch!

Home > Praktijk > Emoties bij een reorganisatie? Volkomen logisch!

Menig ondernemer hikt aan tegen een reorganisatie. Ook logisch want er is vaak al een lange bestaande relatie met de werknemer(s), soms ook op persoonlijk vlak. 

Veranderingen, hogere eisen, andere taken, een nieuwe structuur of kostenbesparingen (efficiencyverbeteringen) kunnen nu eenmaal leiden tot het verval van een arbeidsplaats of tot de wens om afscheid van elkaar te nemen. Iedereen heeft daar uiteraard gevoel bij en niemand vindt het leuk. Wij merken dat vreemde ogen dwingen. Of beter gezegd: zonder persoonlijke band of relatie gaat een afscheidstraject met minder emotie gepaard.

Een adviseur die buitenstaander is kan op een meer neutrale manier professioneel de keuzes en vervolgstappen uitleggen. Ook zijn zaken met betrekking tot het arbeidsrecht vaak gecompliceerd. Wij merken dat reorganisaties vaak stroever gaan als de ondernemer of de HR-verantwoordelijke dat zelf uitvoert. Gesprekken gaan dan niet meer over feiten maar over verwijten. Dat is nooit goed. Vandaar dat wij vaak aan tafel komen om het afscheidsproces niet alleen op de juiste arbeidsrechtelijke wijze te coördineren, maar we zijn tegelijk een neutrale buffer. Zowel werkgever als werknemer hebben daar baat bij. Een reorganisatie verloopt dan niet alleen sneller, maar ook met minder verwijten over en weer. Het vraagt van ons uiteraard tact en inlevingsvermogen, maar de gesprekken die wij voeren hebben in vrijwel alle gevallen een positief einde. En daar doen we het voor.