Klant aan het woord: Nijha

Home > Praktijk > Klant aan het woord: Nijha

Na een carrière in de sales, begon Kees van Marion eind jaren negentig bij Nijha. Een familiebedrijf dat van Harfsense smederij doorontwikkelde tot markleider in sport- en speltoestellen. Nijha zorgt ervoor dat meer mensen bewegen door ruimte voor beweging te maken in scholen, wijken, sportaccommodaties en zorgcentra. In 1998 werd Kees aandeelhouder, niet veel later stond hij aan het roer van het bedrijf.

Kees van Marion, eigenaar van Nijha

Kees: “Het is twintig jaar lang eigenlijk gewoon hartstikke goed gegaan. Als bedrijf hebben we ons portfolio verbreed, we zijn meer op de beleving van wijken en scholen gaan zitten. Daar hebben we veel leuke producten voor ontwikkeld die een bijdrage leveren aan meer bewegen. Dat resulteerde in een flinke omzetgroei, tot de staart van de vorige crisis en klimaateisen ons raakten. Deze ontwikkelingen vergden dermate investeringen dat we voor het eerst verlies draaiden.”

Zwaar weer

Op dat moment greep de bank – in dit geval de afdeling Bijzonder Beheer van ABN AMRO – in. Kees: “Als een bank tegen je zegt ‘jullie vreten je eigen vermogen op’, is dat echt wel even schrikken. Maar dat ze geen verlies wilden financieren, omdat ze bepaalde inzichten misten, was voor mij een wake-up call. Ik heb dit ‘zwaar weer’ traject echt gezien als kans om een heleboel dingen aan te pakken. Om dingen anders te doen in het bedrijf. Ik ben nooit bang geweest om het geld, maar ik realiseerde me wel: onze financiële bedrijfsvoering kan beter. Onze bank adviseerde ons om de hulp in te schakelen van een extern adviesbureau om ons weer de goede kant op te helpen.”

Kleine stapjes

De bank droeg een shortlist van drie bureaus aan, waaronder ROS Managementregie. “Wij zochten een club die onze regio begrijpt en die goede connecties heeft met de verschillende belanghebbenden, ook met de bank. Zo kwamen we bij ROS Managementregie uit. We maakten kennis met Han van Beek. We hebben hele constructieve gesprekken gehad, dat was heel fijn, en hij wist al heel snel het lek boven water te krijgen. Met zijn hulp hebben we een miljoen verlies kunnen ombuigen naar 6 ton winst, door puntsgewijs dingen aan te pakken. De marge op goederen, personeel, voorraden, de financiële verantwoording.

‘Als je kleine stapjes neemt, is de berg niet zo hoog’, zei Han. En dat hebben we precies zo ervaren. Waar we eerst niet wisten waar we het moesten zoeken en bang waren dat we 180 graden moesten draaien, heeft hij ons overzicht gegeven en klaarde de lucht weer op. Zijn daadkracht en pragmatisme hebben voor ons het verschil gemaakt. Hij heeft gelijk gekregen toen hij zei: ‘Doe het nou maar zo, daar heb je meer lol van’. En ik zeg nu weleens: hadden we ROS maar veel eerder ingeschakeld.”

Licht op zaken

Van Marion zal ROS Managementregie nog lang niet de deur wijzen. “Ik vind het fijn om iemand tegenover me te hebben die een dagje met me naar de cijfers kijkt en al snel ziet welke veranderingen ons verder helpen verbeteren. Ik vind cijfers lastig en ROS schijnt er een goed licht op. Die duiding krijg ik bij geen enkele accountant terug. Nog een bijkomend voordeel: hij weet precies hoe de hazen lopen en helpt mensen aan alle kanten van de tafel. Ik heb graag Hans mening. En die van zijn collega’s!”

Want ROS-directeur Nicole Kastrop is inmiddels ook aangehaakt als adviseur. De huidige coronacrisis vraagt Nijha om een volgende adaptatie – waarbij Nicole kon helpen vanuit haar ervaring met reorganisaties. Kees: “We bleven achter op prognose en moesten saneren in personeel. Ook dat is een uitdaging: er komt zoveel bij kijken. Hoe regel je dat, hoe zorg je goed voor zowel je bedrijf en de mensen, hoe houd je achterblijvers gemotiveerd? Nicole heeft ons hierin uitstekend geadviseerd en heeft het dermate goed aangepakt, dat het zelfs werd gewaardeerd door de mensen die zijn vertrokken. Heel soepel, snel en accuraat. Ze heeft de hersenen en het hart. Wat ik ook fijn vond: ROS kende onze cijfers al, ik hoefde niets extra’s uit te leggen.”

De zon gaat weer schijnen

Op dit moment heeft corona nog flinke impact, met beperkt geopende scholen en sportaccommodaties. Maar naar verwachting gaat Nijha na de zomer weer boven verwachting goed presteren. “Corona heeft mensen pijn gedaan, maar we hebben allemaal geleerd dat buiten bewegen heel belangrijk is. Voor Nijha hebben we dan ook hele goede toekomstverwachtingen. Nieuwe klanten dienen zich aan, ook uit onverwachte hoek, bijvoorbeeld de Krajicek- en Cruijff-stichtingen en een instantie die buiten beweegruimten voor ouderen wil ontwikkelen. We kunnen weer investeren, in mensen en machines. Daar blijf ik ROS Managementregie graag bij aanhaken. Zij weten over bepaalde zaken meer dan ik kan weten en die specifieke managementkennis wil ik nooit meer missen.”

Meer info over Nijha op hun website.