Hoe verloopt een Quickscan

Home > Praktijk > Hoe verloopt een Quickscan

Hoe verloopt een Quickscan

Een onderneming bevindt zich in een lastige situatie: doelstellingen worden niet gehaald, resultaten vallen tegen, het eigen vermogen is te laag, de liquiditeit staat onder druk of de interne en personele organisatie is onvoldoende op orde. Vragen als ‘’hoe toekomstbestendig is mijn businessmodel’, ‘hoe kan ik mijn vermogen en resultaat verbeteren’ en ‘hoe kom ik door dit dal heen’ spelen door het hoofd van de ondernemer. Dezelfde vragen worden mogelijk gesteld door de bankier, de financierende partij of een andere stakeholder. De ondernemer besluit – soms op aanraden van de financier – een quickscan uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundig, die de situatie analyseert en adviezen en aanbevelingen geeft op bovengenoemde en andere vragen. Dat is waar ROS Managementregie als specialist naar voren komt!

Onze werkwijze

Elke quickscan is maatwerk en qua inhoud uniek, maar het proces is vrijwel altijd gelijk. Op hoofdlijnen zijn de volgende fasen te onderscheiden, die uiteraard vooraf met de ondernemer worden besproken en afgestemd. Onderling vertrouwen, duidelijke verwachtingen en goede samenwerking is namelijk van groot belang.

 

De adviesrapportage bespreken we in alle gevallen eerst met de ondernemer. Daarna kunnen eventueel besprekingen plaatsvinden andere belanghebbenden (bankier, financier en/of andere stakeholders). Wij begeleiden graag bij de communicatie tussen de ondernemer en andere belanghebbenden.

Maar, we gaan verder dan adviseren alleen

In onze trajecten gaan wij vaak verder dan het opstellen en bespreken van de adviesrapportage. Wij hebben ons werk goed gedaan als ook daadwerkelijk wat wordt gedaan met de gegeven adviezen en aanbevelingen en de rapportage niet in de welbekende la belandt. Indien een ondernemer dat op prijs stelt, begeleiden en ondersteunen wij de ondernemer zelfs bij de implementatie. Bij de implementatie is onderscheid te maken in maatregelen voor de korte termijn en de (middel)lange termijn.

Korte termijn  (Middel)lange termijn
 • Sturings- / managementinformatie
 • Verlaging kostenstructuur
 • Operationele (quick)wins
 • Rendementsverbetering
 • Verbeteren/Managen liquiditeit
 • Betrekken belanghebbenden
 • Betalingsregeling belastingdienst
 • Verkoop / afstoot (deel)activiteiten

COMMUNICATIE

 • Strategie en visie
 • Organisatieverandering
 • Organisatorische en personele structuur en invulling
 • Aantrekken (risicodragend) kapitaal/investeerder
 • Herfinanciering
 • Groeifinanciering

COMMUNICATIE

 

Onze aanpak

Onze aanpak is praktisch, persoonlijk en daadkrachtig, waarbij we denken in oplossingen en niet in problemen. We schromen niet om onze handen uit de mouwen te steken. We staan naast de ondernemer, maar zijn kritisch en durven te confronteren. Altijd met respect naar elkaar, een vleugje humor en met oog voor de situatie en belanghebbenden.

Wilt u meer weten over onze quickscan of onze begeleiding en ondersteuning tijdens een implementatietraject, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij lichten u graag nader toe wat wij voor u en uw onderneming kunnen betekenen.