Praktijkvoorbeeld van een Quickscan

Home > Praktijk > Praktijkvoorbeeld van een Quickscan

Door ondernemers worden wij regelmatig gevraagd een quickscan uit te voeren, waarbij wij de onderneming analyseren en adviezen en aanbevelingen uitbrengen. Om beter te begrijpen hoe zo’n quickscan en het daarop volgende implementatietraject er uit kan zien, geven we een voorbeeld uit de praktijk. Bent u benieuwd naar het procesmatige verloop van zo’n quickscan, dan verwijzen wij u graag naar het artikel ‘Hoe verloopt een quickscan’.

Analyse van de situatie

Dit praktijkvoorbeeld betreft een productiebedrijf in de bouwsector met een omzet van circa 8 miljoen euro. Het bedrijf schrijft al meerdere jaren rode cijfers, waarbij het verlies in een desbetreffend jaar zelfs meer dan een miljoen is. Door alle negatieve rendementen is het eigen vermogen nagenoeg nihil. De orderportefeuille is niet inzichtelijk en kostprijzen zijn niet in beeld. De managementinformatie is onvoldoende, de voorraadpositie te hoog en de verwachte liquiditeitsontwikkeling niet inzichtelijk. De ondernemer vraagt ons, na het uitvoeren van de quickscan, hem te begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen.

Getroffen maatregelen

In samenwerking met de ondernemer zijn onder meer de volgende maatregelen uitgevoerd:

 • Bijstellen van het uitgangspunt voor de omzetverwachting, waarbij de doelstelling is de kosten te verlagen om daarmee het break even punt naar beneden te brengen;
 • Verbeteren van de managementinformatie (o.a. resultaat, balans, liquiditeit, kengetallen en koppeling in systemen);
 • Optuigen kostprijzensysteem;
 • Doorvoeren van een reorganisatie;
 • Doorvoeren van een kostenreductie;
 • In beeld brengen van de liquiditeitspositie en -verwachting;
 • Verlagen van de voorraad (voorraad afbouwplan);
 • Verbeteren van het debiteurenbeheer;
 • Treffen betalingsregeling met de belastingdienst;
 • Maken afspraken met kredietverzekeraars;
 • Opstellen vermogensherstelplan;
 • Aantrekken additionele financiering.

De meeste maatregelen in dit traject zijn binnen enkele maanden gerealiseerd.

Waar staat het bedrijf nu

Het bedrijf draait nu weer een positief resultaat van ruim € 1,5 miljoen. De aangetrokken additionele financiering is ondertussen volledig afgelost, bijzonder beheer is uit beeld en de achterstanden bij de belastingdienst en de crediteuren zijn volledig ingelopen. Kortom: Het bedrijf is weer volledig gezond en dan wordt ondernemer weer leuk.