Wendrich & Co en TTM-Holland blijven in vertrouwde handen

Home > Wendrich & Co en TTM-Holland blijven in vertrouwde handen

Wendrich & Co en TTM-Holland

Ingenieursbureau Wendrich & Co en TTM-Holland werden eind jaren tachtig opgericht door Klaas Wendrich als agenturenvertegenwoordiger voor nieuwe machines en handelsonderneming in gebruikte textielmachines. In de afgelopen 30 jaar heeft Klaas deze ondernemingen uitgebouwd tot een gevestigde naam met bijbehorende specialismen. De machines van TTM-Holland worden wereldwijd verhandeld en de branche weet de onderneming in Twente goed te vinden. Martin Angenent maakt al ruim 20 jaar deel uit van het team van TTM-Wendrich. Ruim 5 jaar geleden kwam ook Maarten Wendrich de onderneming versterken.

Overdracht van onderneming

Overdracht van de onderneming van de oprichter naar zijn medewerker en zijn zoon. Een voornemen wat er al jaren is, een wens die door beide partijen uitgesproken is. Dan komt het moment waarop deze overdracht in gang gezet wordt. Van een dagelijkse samenwerking tussen betrokkenen ontstaan er ineens twee belangen. Voor iedereen een nieuwe uitdaging. Eén die naast de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd wordt. Voor Martin en Maarten reden om te informeren bij een gezamenlijke kennis. Via deze weg gaat het balletje rollen en vinden de mannen contact met ROS Managementregie.

Adviseurs

De begeleiding van ROS Managementregie bestaat uit het uitvoeren van een onafhankelijke waardering waarmee de onderhandeling met Klaas en zijn accountant/adviseur aangegaan wordt. Nadat partijen overeenstemming hebben over de prijs wordt door ROS een financieringsmemorandum uitgewerkt, waarmee het gesprek met een aantal banken aangegaan wordt. Tijdens deze gesprekken ontstaat een nieuwe uitdaging door de Covid-19 uitbraak. Deze ontwikkeling zorgt allereerst voor een andere dynamiek in de werkzaamheden van TTM Holland en Ingenieursbureau Wendrich & Co, maar heeft ook invloed op het financieringstraject bij de banken. Met extra inzet en geloof in de businesscase vanuit alle betrokken partijen lukt het om de financiering naar tevredenheid in te richten. De overname van de onderneming heeft dan ook afgelopen maand plaats kunnen vinden. Vanuit ROS Managementregie kijken we terug op een prettige samenwerking met een mooi eindresultaat. Wij feliciteren Martin en Maarten met de aankoop van de onderneming en wensen hen veel succes in de toekomst!

 Klant aan het woord

“Wij zijn ROS Managementregie  dankbaar voor de goede begeleiding tijdens het overname- en financieringstraject. ROS beschikt over de gave de zaken goed terug te brengen tot de kern en hebben hierdoor het traject toegankelijker en gemakkelijker gemaakt. Er is tijdig geschakeld bij de nieuwe uitdagingen die Covid-19 met zich meebracht met betrekking tot de financiering. Mede hierdoor is alles toch nog binnen de daarvoor gestelde termijn tot een positief einde gekomen. ROS, dank voor de oprechte betrokkenheid en prettige gesprekken!”